کاهش حجم اشغال‌شده‌ی درایو C با حذف آپدیت‌های قدیمی